Zahraničního odboje

Rámce paměti druhé světové války v českých zemích - Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje - Pavel Mücke
183,00

Rámce paměti druhé světové války v českých zemích - Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje - Pavel Mücke

Předmětem této metodologicky laděné práce je rámcové nastínění cest analýzy a interpretace jednoho ze segmentů paměti druhé světové války v českých zemích (potažmo v někdejším Československu), vzpomínkových prací vojáků druhého zahraničního odboje, jakožto specifické formy zachycení a ztvárnění životních příběhů. Jejich společným jmenovatelem je…