Už samo

Mámo, už to zvládnu samo! - Jak vychovávat samostatné, spokojené a úspěšné dítě - Markéta Skládalová
133,00

Mámo, už to zvládnu samo! - Jak vychovávat samostatné, spokojené a úspěšné dítě - Markéta Skládalová

Samostatnost je vstupenkou do velkého světa a kdo je připraven, není zaskočen! Kniha o výchově od české autorky českým rodičům. Samostatné, sebevědomé, spokojené. Je to báječný pocit, když vidíte, že vaše dítě je schopné zvládat životní situace, navazovat vztahy, překonávat překážky, zažívat úspěch, rozvíjet svůj talent, samostatně se rozhodovat,…

Mámo, už to zvládnu samo!: Jak vychovávat samostatné, spokojené a úspěšné dítě (978-80-264-1281-6)
179,00

Mámo, už to zvládnu samo!: Jak vychovávat samostatné, spokojené a úspěšné dítě (978-80-264-1281-6)

Kniha – autor Markéta Skládalová, 152 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Samostatné, sebevědomé, spokojené. Je to báječný pocit, když vidíte, že vaše dítě je schopné zvládat životní situace, navazovat vztahy, překonávat překážky, zažívat úspěch, rozvíjet svůj talent, samostatně se rozhodovat, nebýt závislé, užívat si svůj život. Autorka…

Finance územní samosprávy - teorie a praxe v ČR - Peková Jitka
455,00

Finance územní samosprávy - teorie a praxe v ČR - Peková Jitka

Kniha přibližuje problamatiku územních financí jako subdisciplíny veřejných financí, věnuje se analýze postavení územní samosprávy, jejím funkcím a financování jejích činností. Autorka mj. uvádí přehled teoretických přístupů k postavení územní samosprávy z pohledu právního a ekonomického, rozebírá hlavní úkol územní sanosprávy, podává výklad o…

Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve (978-80-8168-368-8)
258,00

Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve (978-80-8168-368-8)

Kniha – autor Marta Thurzová; Ladislav Dudor; Juraj Mezei, 160 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve“ objasňuje právny režim, ktorým sa riadia pracovnoprávne vzťahy rôznych kategórií zamestnancov a funkcionárov územnej samosprávy. Je dielom kolektívu autorov (doc. JUDr. Marta…

Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy (978-80-8168-842-3)
368,00

Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy (978-80-8168-842-3)

Kniha - autor Lívia Trellová, 232 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá Územná samospráva istým spôsobom predstavuje partnerstvo štátu a územných verejnoprávnych korporácií. Tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného demokratického štátu založeného na pluralite spoločenských a politických záujmov. Má Ústavou Slovenskej republiky priznané…

Moja úžasná módna kniha 1000 samolepiek (978-80-8107-802-6)
166,00

Moja úžasná módna kniha 1000 samolepiek (978-80-8107-802-6)

Kniha – 40 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Zabav sa pri dopĺňaní módnej knižky pomocou samolepiek a farieb. Tvoje dielo pred skazou zachráni jedinečný ochranný obal. Obsahuje viac než 1000 samolepiek. Vytrhni hárky a maj ich stále po ruke pri plnení úloh na jednotlivých stránkach. Nájdeš tu aj samolepky navyše, ktoré môžeš použiť…

ÚZ 1357 Rozpočet a financování územních samosprávných celků: podle stavu k 27. 1. 2020 (978-80-7488-392-7)
159,00

ÚZ 1357 Rozpočet a financování územních samosprávných celků: podle stavu k 27. 1. 2020 (978-80-7488-392-7)

Kniha - 352 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2020. Zásadní změny nastaly od ledna 2020 ve vyhlášce o rozpočtové skladbě (74 změn a doplnění) a dále ve vyhlášce o FKSP (42 změn). Dále zde najdete zákon o…

Jak se uzdravit, když vás nikdo jiný uzdravit nemůže - Objevte své samoléčebné schopnosti - neuveden
216,00

Jak se uzdravit, když vás nikdo jiný uzdravit nemůže - Objevte své samoléčebné schopnosti - neuveden

V dnešní době existuje velmi mnoho terapií a metod, jak se léčit, jenže u většiny z nich je třeba pomoc další osoby. Tato kniha je unikátní tím, že vás naučí obejít se i bez cizí pomoci. Konkrétní techniky zajistí, že se nebudete muset spoléhat na nikoho jiného - vše bude záviset pouze od vás! Zajímavé je zároveň, že to přitom není kniha jen pro…

Jak se uzdravit, když vás nikdo jiný uzdravit nemůže: Objevte své samoléčebné schopnosti (978-80-8100-603-6)
238,00

Jak se uzdravit, když vás nikdo jiný uzdravit nemůže: Objevte své samoléčebné schopnosti (978-80-8100-603-6)

Kniha - autor Amy B. Scher, 224 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá V dnešní době existuje velmi mnoho terapií a metod, jak se léčit, jenže u většiny z nich je třeba pomoc další osoby. Tato kniha je unikátní tím, že vás naučí obejít se i bez cizí pomoci. Konkrétní techniky zajistí, že se nebudete muset spoléhat na nikoho jiného - vše…

Trestní odpovědnost v územní samosprávě. Komentovaná soudní rozhodnutí - Púry, Richter
446,00

Trestní odpovědnost v územní samosprávě. Komentovaná soudní rozhodnutí - Púry, Richter

Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají trestné činnosti související s územní samosprávou. Vedle stručného popisu skutkového stavu, z něhož rozhodnutí vycházejí, a právních závěrů v nich učiněných, autoři u…

Trestní odpovědnost v územní samosprávě: Komentovaná soudní rozhodnutí (978-80-7400-662-3)
490,00

Trestní odpovědnost v územní samosprávě: Komentovaná soudní rozhodnutí (978-80-7400-662-3)

Kniha – autor František Púry; Martin Richter, 200 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají trestné činnosti související s územní samosprávou. Vedle stručného popisu…

Moje první kniha o zahradě: se spoustou úžasných samolepek (978-80-7529-573-6)
139,00

Moje první kniha o zahradě: se spoustou úžasných samolepek (978-80-7529-573-6)

Kniha - autor Chiara Piroddi, 48 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Najde malý krteček Vilda v podzemním bludišti maminku? Poznáš stromy na zahradě podle jejich tvaru? Pomůžeš pavoučkovi Hugovi s pletením pavoučí sítě? Kniha dětem na základě principů montessori pedagogiky hravým způsobem ukáže, co všechno se může skrývat na zahradě u…

Přehled judikatury z oblasti samosprávy: územní a profesní (978-80-7357-687-5)
555,00

Přehled judikatury z oblasti samosprávy: územní a profesní (978-80-7357-687-5)

Kniha – autor Milan Podhrázský, 540 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Právo na samosprávu nepochybně představuje jeden z klíčových institutů každého demokratického právního státu, přičemž samospráva jako taková se díky tomu poměrně často stává zdrojem rozličných sporů, a to jak politických, tak především právních. Judikaturu soudů je…

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi (978-80-7502-057-4)
457,00

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi (978-80-7502-057-4)

Kniha – autor Jan Janeček; Petr Havlan, 400 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných celcích přibližuje a vysvětluje platnou právní úpravu,…

Moje první kniha o zvířatech z lesa: se spoustou úžasných samolepek (978-80-7529-572-9)
139,00

Moje první kniha o zvířatech z lesa: se spoustou úžasných samolepek (978-80-7529-572-9)

Kniha - autor Chiara Piroddi, 48 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Dokážeš utíkat v lese tak rychle jako vlk Vojta? Kolik zvládne strakapoud Karel udělat do stromů děr? Které z lesních zvířat má nejdelší ocas? Cvičení a hry na základě principů montessori pedagogiky seznámí děti s lesními zvířaty a přinesou jim přitom i spoustu zábavy.

Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných celků - Vidrna, Dolanský
446,00

Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných celků - Vidrna, Dolanský

Dnem 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Jedná se o velmi specifickou vedlejší normu našeho trestního práva, která v tomto právním oboru znamená určitou revoluci. Jádrem zákona, od kterého se jeho aplikace prakticky odvíjí, je přitom velmi unikátní konstrukce tzv.…

ÚZ č. 1294:  Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2019
99,00

ÚZ č. 1294: Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2019

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí financování veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2019. Zásadní změny doznala vyhláška o rozpočtové skladbě (93 změn a doplnění). Dále zde najdete zákon o rozpočtovém určení daní,…