Století a s

Hledání domova - Ada a Jiří v neklidném století - Ada a Jiří v neklidném století - Hana Lamková
194,00

Hledání domova - Ada a Jiří v neklidném století - Ada a Jiří v neklidném století - Hana Lamková

Pohnutá životní pouť manželů Ady a Jiřího trvala bezmála sto let a byla neobyčejně barvitá, dramatická a vpravdě inspirující. Vedla napříč bouřlivým 20. stoletím přes jižní přímoří tehdejšího Rakouska-Uherska do Prahy, Brna, Posázaví, jáchymovského a dalších komunistických koncentráků nakonec až kanadského Edmontonu. Jiří, filolog a přírodovědec,…

Data a analytika pro 21. století - David Slánský
400,00

Data a analytika pro 21. století - David Slánský

Unikátní soubor pěti knih a pěti plakátů přináší kompletní informace o trendech a „megaproblémech“ při budování prostředí dat a analytiky pro finanční instituce, telekomunikační operátory, společnosti podnikající na poli energetiky a utilit, zdravotnické organizace, výrobní podniky a státní správu. Jednotlivé knihy ( 1. Trendy a megaproblémy; 2.…

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století - Jan Royt
308,00

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století - Jan Royt

Téma vztahu obrazu a kultu v barokních Čechách pojednává Jan Royt - významný medievalista pro dějiny umění českých zemí a znalec křesťanské ikonografie - v časovém vymezení, které vychází z postupného obnovení středověkého kultu milostných obrazů a soch, k němuž v zemích Koruny české došlo na přelomu 16. a 17. století a trvalo do devadesátých let…

Státníci a zločinci XX. století - Karel Pacner
235,00

Státníci a zločinci XX. století - Karel Pacner

Život v každé době ovlivňují prozíraví i méně prozíraví státníci, politikáři, diktátoři a zločinci. Tito lidé vlastně vytvářejí dějiny. Třináctka osobností, Lenin, Stalin, Wilson, Hitler, Churchill, Mao Ce-tung, Chruščov, Gándhí, Kennedy, Teng Siao-pching, Jan Pavel II., Reagan a Gorbačov bezesporu formovala dramatické 20. století, jímž se prolíná…

Slunce a mraky 20. století - Ludevít Végh
118,00

Slunce a mraky 20. století - Ludevít Végh

Kniha obsahující dvacet povídek, úvah, esejí, historek i zážitků je především lidským povídáním nejen o klidných dnech, ale i o bouřlivých tragédiích dvacátého století, které s sebou přinesly diktátorské režimy, v reflexi osudu převážně jednoho člověka - košického rodáka -, který náhodou přežil jeho "slunce i mraky". Tím člověkem je autor sám. …

Rašení - Rodová sága z 19. století - Alena Vrbová
249,00

Rašení - Rodová sága z 19. století - Alena Vrbová

Završení rozsáhlé historické trilogie Aleny Vrbové. Počátky české archeologie, dramatický život a náhlá smrt Karla Hynka Máchy, otec národa František Palacký, revoluční rok 1848, studentské sny a životní realita v době Bachovského absolutismu, vytváření občanské společnosti… Devatenácté století v našich zemích představuje plejádu významných jmen…

Předminulé století - Evropa v politice a kultuře 19. století - Hloušek Vít, Hanuš Jiří,
185,00

Předminulé století - Evropa v politice a kultuře 19. století - Hloušek Vít, Hanuš Jiří,

Kniha nabízí čtenáři exkurzi do Evropy předminulého století, do doby, kdy se rodila evropská modernita. Autoři rozborem politiky, kultury, náboženství i dalších fenoménů 19. století ukazují, jak mnoho z našeho uvažování je ovlivněno dobou, v níž se Evropa stala dominantním kontinentem. Tehdejší vývoj a ideje se staly základem pro budování…

Předminulé století: Evropa v politice a kultuře 19. století (978-80-7485-195-7)
226,00

Předminulé století: Evropa v politice a kultuře 19. století (978-80-7485-195-7)

Kniha - autor Jiří Hanuš; Vít Hloušek, 216 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Kniha nabízí čtenáři exkurzi do Evropy předminulého století, do doby, kdy se rodila evropská modernita. Autoři rozborem politiky, kultury, náboženství i dalších fenoménů 19. století ukazují, jak mnoho z našeho uvažování je ovlivněno dobou, v níž se Evropa stala…

Cestovatel stoletím - Andrés Neuman Galán
318,00

Cestovatel stoletím - Andrés Neuman Galán

Na počátku 19. století dorazí cestovatel Hans do tajemného města Wandernburgu na pomezí Pruska a Saska. Záhadné město se liší od všech ostatních zejména tím, že každou noc se mění rozmístění domů. Hans chce zůstat jen přes noc, ale bůhvíproč nedokáže odjet a jeho život se zcela změní. Proniká do všech vrstev místní společnosti a nachází tu svou…

Zlaté století astronomie - Zdeněk Pokorný
254,00

Zlaté století astronomie - Zdeněk Pokorný

20. století bylo bohaté na velké astronomické události a objevy. Bezprostřední inspirací k sestavení této knihy byl stejnojmenný televizní seriál, který vybíral nejen popis ztrhujících výsledků soudobé astronomie, ale i vylíčení cest a okolností, které k novým epochálním objevům vedly. Kniha vzdává také hold všem slavným i pozapomenutým ženám a…

Kámasútra pro milence 21. století - Anne Hooper
287,00

Kámasútra pro milence 21. století - Anne Hooper

Klasické techniky pro současné milence. Exotický koktejl starověké a současné moudrosti, namíchaný z více než stovky milostných poloh, jež mají přinést vrcholné uspokojení, je bohatou inspirací, s níž do sexuálního života vnesete kouzlo Orientu. Světoznámá sexuoložka aktualizovala mistrovská díla erotické literatury - Kámasútra, Vonná zahrada,…

Český antisemitismus 19. století
33,00

Český antisemitismus 19. století

Tato kniha si klade za cíl vyplnit mezeru (jednu z mnoha) ve studiu české historie se zaměřením na ostudnou část a to projevy antisemitismu v českých zemích. Tato publikace sleduje antisemitské pamflety na počátku 20. století, jedná se tedy o volné pokračování předešlé publikace o antisemitismu v 19. století. Bohužel pro toto období nebyla sepsána…

Století mučedníků - Riccardi Andrea
312,00

Století mučedníků - Riccardi Andrea

A. Riccardi přináší v historických souvislostech příběhy křesťanů, kteří ve 20. století zemřeli pro svou víru, a analyzuje příčiny jejich utrpení a smrti. Historické kontexty jsou různé: pronásledování za druhé světové války, snaha zničit náboženství v rámci pokusů o nastolení komunistické společnosti v SSSR a východní Evropě či v asijských zemích…

Zločiny století - Whiticker Alan J.
319,00

Zločiny století - Whiticker Alan J.

"Zločin století" je fráze, která byla ve 20. století mnohokrát použita. Toto označení si vysloužily činy, které svět šokovaly, děsily i fascinovaly, které překračovaly hranice a stávaly se symbolickými mezníky v dějinách. Tato kniha přináší přehled stovky nejznámějších zločinů spáchaných od roku 1901 do současnosti. Jsou mezi nimi i politické…

Česko-Ruské vztahy v 19. a 20. století
230,00

Česko-Ruské vztahy v 19. a 20. století

Předkládaný sborník je výsledkem několikaleté práce Česko-ruské komise historiků a archivářů, jejíž vědecký zájem se soustřeďuje především na neprozkoumané či zkreslené a falzifikované otázky novodobých a soudobých dějin. Sborník je rozdělen do tří tematických bloků – v prvním z nich jsou příspěvky ze zasedání „Česko-ruský dialog: 1945, 1968, 1989…

Akupunktura ve 21. století - Petr Fiala
800,00

Akupunktura ve 21. století - Petr Fiala

První vydání monografie Petra Fialy „Akupunktura ve 21. století“ na jaře 2016 bylo během několika měsíců rozebráno. Jednalo se o první českou moderní publikaci svého druhu vydanou u nás po listopadu 1989. Zájem o knihu byl enormní a předčil naše očekávání. Proto je vhodné přikročit ke druhému, doplněnému a přepracovanému vydání, v němž je možno…

České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století (978-80-7437-094-6)
116,00

České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století (978-80-7437-094-6)

Kniha – autor Kateřina Řezníčková, 186 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Jak vypadalo české dětské divadlo v první polovině 19. století? Jak se v něm odrážely školské reformy, sílící české národní hnutí a sociální proměny, postupná emancipace české literatury od vzorů především z německé kultury? Fenomén historie divadla pro děti je…

Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století - Machalíková Pavla, Bendová Eva
310,00

Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století - Machalíková Pavla, Bendová Eva

Velkým tématem moderní doby se po roce 1800 stal sám umělec, jeho postavení ve společnosti i budování jeho uměleckého sebevědomí tváří v tvář anonymnímu publiku. Svou roli sehrála nově zavedená veřejná prezentace děl na uměleckých výstavách či téma institucionalizace a reflexe uměleckého provozu. Více či méně stylizované a inscenované obrazy,…

Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století - Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století
265,00

Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století - Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století

Kolektivní monografie kantovsky, fenomenologicko-hermeneuticky, analyticky, psychoanalyticky i pragmaticky píšících českých autorů, která zkoumá diskusi o metafyzice v kantovské a pokantovské kritice metafyziky, v Heideggerově a fenomenologické tematizaci konce metafyziky a ontoteologie, v oživení metafyzických otázek v analytické filosofii a v…

České země a moderní dějiny Evropy - Studie k dějinám 19. a 20. století.
288,00

České země a moderní dějiny Evropy - Studie k dějinám 19. a 20. století.

Kniha se z různých úhlů pohledu zabývá dějinami českých zemí a Československa i jejich mezinárodními souvislostmi v průběhu 19. a 20. století. Sleduje zejména některé významné otázky politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje českých zemí a později Československa. Odpovídající pozornost věnuje také mezinárodním souvislostem českého…

Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (978-80-7387-601-2)
197,00

Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (978-80-7387-601-2)

Kniha – autor Jiří Hrbek, 208 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Období evropských dějin mezi třicetiletou válkou a Francouzskou revolucí se vyznačovalo mimo jiné posílením centrální vlády na úkor samostatnosti jednotlivých regionů. Díky němu se začaly objevovat instituce, které dnes máme spojeny s moderním státem, byť se často jednalo o…