Pražské univerzitní

Pražské univerzitní národy do roku 1409
260,00

Pražské univerzitní národy do roku 1409

S univerzitními národy se na moderních univerzitách dávno nesetkáváme, ovšem ve středověku představovaly jeden z pilířů univerzitní samosprávy. Kniha se nejprve zabývá jejich vznikem v Boloni a Paříži. Oba tyto vzory působily i v Praze, v otázce národů však převládl model pařížský. Za klíčový moment v dalším vývoji lze označit odtržení právnické…

Výuka dobrého vkusu jako státní zájem - Počátky pražské univerzitní estetikyve středoevropských souvislostech 1763–1805 - Tomáš Hlobil
233,00

Výuka dobrého vkusu jako státní zájem - Počátky pražské univerzitní estetikyve středoevropských souvislostech 1763–1805 - Tomáš Hlobil

Estetika, pojímaná jako obor kultivující vkus, mírnící vášně a upevňující mravnost, se stala důležitou součástí osvícenského programu rakouské státní výchovy (Nationalerziehung). Za císaře Josefa II. byla určena jako povinný předmět pro všechny posluchače třetího ročníku rakouských filozofických fakult. Přes zjevnou nobilitaci zároveň zůstala…

Výuka dobrého vkusu jako státní zájem - Závěr rané pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1805–1848 - Tomáš Hlobil
233,00

Výuka dobrého vkusu jako státní zájem - Závěr rané pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1805–1848 - Tomáš Hlobil

Estetika, pojímaná jako obor kultivující vkus, mírnící vášně a upevňující mravnost, se stala důležitou součástí osvícenského programu rakouské státní výchovy (Nationalerziehung). Císařovna Marie Terezie proto estetiku zařadila mezi obory vyučované na filozofických fakultách rakouských univerzit. Estetika neopustila filozofické curriculum ani v…