O vybraných

Barvy černobílého světa - Studie o vybraných žánrech současné české populární literatury - Antonín K. K. Kudláč
239,00

Barvy černobílého světa - Studie o vybraných žánrech současné české populární literatury - Antonín K. K. Kudláč

Literárněvědná monografie A. K. K. Kudláče zkoumá vybraný segment současné české populární literatury, konkrétně tzv. populární fantastiku (science fiction, fantasy, horor) a komparativně též detektivní prózu, z hlediska teorie literárních žánrů. Analýza textů je funkčně doplněna vhledy do recepčních a komunikačních kontextů této literatury.…

Daňová přiznání vybraných obyvatel planety Marsu - Josef Veselý
178,00

Daňová přiznání vybraných obyvatel planety Marsu - Josef Veselý

Tato kniha pojednává o magikově cestě za poznáním. Není však zaměřena jednoznačně okultně, nýbrž přesahuje do oblasti filosofie, teologie, psychologie a dokonce i ekonomie. Kniha upozorňuje na ta nejčastější úskalí, která člověku na této cestě hrozí, a zároveň formou konfrontace různých stanovisek navrhuje určitá řešení některých dilemat.

Daňová přiznání vybraných obyvatel planety Marsu
164,00

Daňová přiznání vybraných obyvatel planety Marsu

Tato kniha pojednává o magikově cestě za poznáním. Není však zaměřena jednoznačně okultně, nýbrž přesahuje do oblasti filosofie, teologie, psychologie a dokonce i ekonomie. Kniha upozorňuje na ta nejčastější úskalí, která člověku na této cestě hrozí, a zároveň formou konfrontace různých stanovisek navrhuje určitá řešení některých dilemat.

Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění
368,00

Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění

Hematologie je mimořádně dynamické odvětví medicíny především díky novým poznatkům o etiopatogenezi nádorových onemocnění. Chemoterapie, radioterapie nebo transplantace krvetvorných kmenových buněk v minulosti představovaly jedinou účinnou léčbu pro téměř celé spektrum hematologických malignit a byly spojeny s významnou mírou toxicity. S rozvojem…

Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost
163,00

Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost

Ošetřovatelské postupy jsou každodenními ošetřovatelskými činnostmi, které vykonává ošetřovatelský personál v péči o člověka ve zdraví i v nemoci. Ošetřovatelské postupy se orientují na udržení a navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, případně zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocných. Jsou poskytovány lidem všech věkových kategorií. Vykonáváním…

Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění - Peter Rohoň,  kol.
368,00

Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění - Peter Rohoň, kol.

Hematologie je mimořádně dynamické odvětví medicíny především díky novým poznatkům o etiopatogenezi nádorových onemocnění. Chemoterapie, radioterapie nebo transplantace krvetvorných kmenových buněk v minulosti představovaly jedinou účinnou léčbu pro téměř celé spektrum hematologických malignit a byly spojeny s významnou mírou toxicity. S rozvojem…

Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky Hledání souvislostí (1. a 2. díl) - Přemysl Janíček
1 336,00

Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky Hledání souvislostí (1. a 2. díl) - Přemysl Janíček

Předkládaná dvoudílná publikace je určena především vysokoškolským studentům technických univerzit a jejich absolventům. Měla by jim poskytnout systémový pohled na vybraná, většinou nadoborová témata, jakými jsou např. teorie modelování, teorie experimentu, teorie mezních stavů, teorie statistiky, teorie deterministického chaosu, ale i tvorba…

Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost - Eva Pospíšilová,  Valérie Tóthová
154,00

Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost - Eva Pospíšilová, Valérie Tóthová

Ošetřovatelské postupy jsou každodenními ošetřovatelskými činnostmi, které vykonává ošetřovatelský personál v péči o člověka ve zdraví i v nemoci. Ošetřovatelské postupy se orientují na udržení a navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, případně zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocných. Jsou poskytovány lidem všech věkových kategorií. Vykonáváním…

Galerie vybraných absolventů Jirsíkova gymnázi v Česchých Budějovicích: 350 portrétů od A do Ž (978-80-88030-32-4)
134,00

Galerie vybraných absolventů Jirsíkova gymnázi v Česchých Budějovicích: 350 portrétů od A do Ž (978-80-88030-32-4)

Kniha - autor Jiří Cukr, 160 stran, česky Kniha vychází u příležitosti 150. výročí založení Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích. Krátkými životopisnými medailonky jsou v ní představeni vybraní význační absolventi, kteří na tomto ústavu odmaturovali. K lepší orientaci v knize slouží připojené rejstříky – maturitní, místní …

Moudrost starověkých národů: Význam vybraných okultních pojmů slovy slavného autora (978-80-8100-468-1)
238,00

Moudrost starověkých národů: Význam vybraných okultních pojmů slovy slavného autora (978-80-8100-468-1)

Kniha – autor T.L. Rampa, 240 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Tato kniha slavného autora je trochu jiná: je sestavená jako abecední výkladový slovník z oboru metafyziky. Význam vybraných okultních slov a pojmů vysvětluje způsobem, který je nám – lidem ze Západu – blízký a srozumitelný. Rampa píše srozumitelně a jednoduše, ale i vtipně…

Galerie vybraných absolventů Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích - 350 portrétů od A do Ž - Jiří Cukr
101,00

Galerie vybraných absolventů Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích - 350 portrétů od A do Ž - Jiří Cukr

Kniha vychází u příležitosti 150. výročí založení Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích. Krátkými životopisnými medailonky jsou v ní představeni vybraní význační absolventi, kteří na tomto ústavu odmaturovali. K lepší orientaci v knize slouží připojené rejstříky – maturitní, místní (rodných obcí) a oborový (profesní).

Komplexní hodnocení kvality řízení ve vybraných organizacích veřejné správy v ČR a SR - Libuše Měrtlová , kol.
144,00

Komplexní hodnocení kvality řízení ve vybraných organizacích veřejné správy v ČR a SR - Libuše Měrtlová , kol.

Efektivní fungování sektoru veřejné správy je dlouhodobě diskutovanou otázkou, kdy se poukazuje zejména na systémovou neefektivnost, neuplatňování nových přístupů v řízení organizací veřejné správy, kdy mnohdy setrvávají zavedené pracovní postupy a neefektivní procesy. Jako příspěvek k řešení této otázky si tato publikace dovoluje předložit…

Onkologie v klinické praxi: Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů (978-80-204-3944-4)
360,00

Onkologie v klinické praxi: Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů (978-80-204-3944-4)

Kniha – autor Jan Novotný; Pavel Vítek; Zdeněk Kleibl, 592 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů, a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž…

Onkologie v klinické praxi - Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů
392,00

Onkologie v klinické praxi - Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů

Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů, a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž zohledněny mj. informace publikované na mezinárodních sjezdech a konferencích v posledních letech. Úvodní,…