Ni stále

Nic stálého přítomného - K literárnímu baroku - Kopecký Milan
99,00

Nic stálého přítomného - K literárnímu baroku - Kopecký Milan

Verše z Bridelova Života svatého Ivana, zvolené jako titul souboru barokologických statí, naznačují napětí mezi nestálostí pozemského života a neustálou pevností věčného žití, k němuž barokní člověk směřoval. Napětí mezi protiklady patří k hlavním charakteristickým znakům baroka, které dovedlo nově vyslovit smyslové počitky a v extázi usilovat o…