Jaroslav vokoun

Dynamika křesťanské tradice - Jaroslav Vokoun
112,00

Dynamika křesťanské tradice - Jaroslav Vokoun

Tato studie se věnuje dynamice křesťanské tradice v perspektivě humanitních a společenských věd. S využitím Gadamerovy filosofické hermeneutiky, Lotmanovy a Uspenského kulturní a historické sémiotiky a Luhmannovy systemické teorie navrhuje autor tři modely, které umožňují lépe pochopit pohyb a proměny křesťanské tradice a aktivně se účastnit na…

Luther - finále středověké zbožnosti - Jaroslav Vokoun
187,00

Luther - finále středověké zbožnosti - Jaroslav Vokoun

Pozoruhodný portrét Martina Luthera vychází u příležitosti velkého výročí reformace (1517- 2017). Jaké byly Lutherovy duchovní kořeny? Jaké měl zázemí a na čem stavěl duchovní život? Nebyl spíše reformátorem zbožnosti a pastýřem duší než kritikem nešvarů či napravovatelem církevních pořádků? Prof. Vokoun čerpá ze solidních pramenů a odborné…

Postkritický proud v současné angloamerické teologii - Jaroslav Vokoun
46,00

Postkritický proud v současné angloamerické teologii - Jaroslav Vokoun

Tato kniha představuje jeden z proudů současné angloamerické teologie - postkritický směr. Postkritičtí autoři sdílejí s postmodernisty kritiku moderny, nikoli však nihilistické a relativistické důsledky z této kritiky nezřídka vyvozované. Absolutní jistotu nemáme, můžeme však mít dostatečnou jitotu a zdůvodněnou a rozumnou víru, a na základě…

K interdisciplinární teorii tradice - Vojtěch Šimek , Jaroslav Vokoun , kol.
263,00

K interdisciplinární teorii tradice - Vojtěch Šimek , Jaroslav Vokoun , kol.

Setkání tradic a jejich proměny se dnes staly žhavým společenským tématem. Pokus o porozumění tomu, jak tradice obecně fungují a jak se proměňují, nabízí monografie týmu českých a německých badatelů, spolupracujících na projektu Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Autoři osvětlují tradici z hledisek filosofie, filologie…