Co rok nové

Proměny a kontinuita české komunální politiky - Územní samospráva v nové době (1850-2010) / Díl I - do roku 1945 - Jan Čopík
261,00

Proměny a kontinuita české komunální politiky - Územní samospráva v nové době (1850-2010) / Díl I - do roku 1945 - Jan Čopík

Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní, okresní a zemské samosprávy a jejích orgánů ze správního hlediska, tak každodenní fungování…