05 dámské plavky amber saze

What’s wrong? Hard science and humanities: tackling the question of the absolute chronology of the S (978-80-210-8472-8)
161,00

What’s wrong? Hard science and humanities: tackling the question of the absolute chronology of the S (978-80-210-8472-8)

Kniha – autor Věra Klontza-Jaklová, 84 stran, anglicky, brožovaná bez přebalu lesklá Kde je chyba? Hledání odpovědi na otázku absolutní chronologie santorinského vulkánu Jedním z nejprobádanějších a nejčastěji citovaných problémů egejské doby bronzové je otázka absolutní datace výbuchu santorinské sopky, potažmo celé pozdní doby bronzové ve…

Kniha FÍ! - kniha komiksů (978-80-210-7906-9)
194,00

Kniha FÍ! - kniha komiksů (978-80-210-7906-9)

Kniha – 136 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Sborník komiksů vytvořených studenty Ateliéru grafického designu a multimédií Fakulty informatiky v Brně v rámci předmětu Konceptuální a intermediální tvorba. Za celé 3 roky trvání tohoto předmětu se nasbíralo na 130 stran zajímavých komiksových povídek od 60 autorů.

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8)
264,00

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (978-80-210-8951-8)

Kniha - autor Jaroslava Dosedlová, 168 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Monografie představuje současné psychologické konstrukty optimismu/pesimismu a jejich roli v kontextu zdraví a chování, které se zdravím souvisí. Klíčovou otázkou, kterou si její autorka klade, je, zda optimismus v kontextu zdraví přináší benefity, nebo je spojen…

Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách: státní škola jako historiografický a společenský fenom (978-80-210-8051-5)
264,00

Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách: státní škola jako historiografický a společenský fenom (978-80-210-8051-5)

Kniha – autor Josef Šaur, 298 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace osvětluje jednu ze zásadních kapitol dějin ruského dějepisectví. Přináší analýzu koncepce ruských dějin Borise N. Čičerina (1828–1904) v dobových souvislostech ruské historiografie a v kontextu Čičerinových děl státovědných a filozofických. Práce podrobně mapuje…

Má to cenu?: Lekce z ekonomie (978-80-210-9250-1)
172,00

Má to cenu?: Lekce z ekonomie (978-80-210-9250-1)

Kniha - autor Hana Lipovská, 126 stran, česky Ve třetím svazku edice Munice sestoupíme ke kořenům ekonomické organizace naší společnosti. Oprášíme klíčové téma, které v posledním století leželo poněkud ladem: vztah hodnoty a ceny. Kniha přináší odpovědi na otázky: Proč vyjadřujeme cenu v penězích? Má stát ručně šitá košile násobně více než…

Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě (978-80-210-9118-4)
264,00

Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě (978-80-210-9118-4)

Kniha - autor Pavol Minárik, 160 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá "Českému čtenáři se prostřednictvím této knihy otevírají nové obzory a troufám si říct, že text by měl být povinnou četbou nejen každého ekonoma, který se zabývá ekonomií veřejného a neziskového sektoru, ale i těch, kdo pochybují o možnostech ekonomie vyrovnat se s tak…

In dubio pro libertate: Úvahy nad ústavními hodnotami a právem (978-80-210-4837-9)
435,00

In dubio pro libertate: Úvahy nad ústavními hodnotami a právem (978-80-210-4837-9)

Kniha – autor Ivo Pospíšil; Marian Kokeš, 312 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Kniha v první části obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují konkrétní významná rozhodnutí a nálezy…

České strany a jejich kandidáti: Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 (978-80-210-6213-9)
243,00

České strany a jejich kandidáti: Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 (978-80-210-6213-9)

Kniha – autor Petr Spáč, 302 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Výběr kandidátů představuje jeden z nejvýznamnějších procesů spojených s volbami, které jsou klíčovým aspektem fungování moderních demokracií. Podoba a výstupy nominačních procesů významně odhalují, jak politické strany operují v rámci svých vlastních organizačních struktur.…

Financování politického života (978-80-210-7994-6)
202,00

Financování politického života (978-80-210-7994-6)

Kniha – autor Vojtěch Šimíček, 216 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Politika potřebuje peníze a tento fakt nemá smysl přehlížet či podceňovat. Politici si musejí zajistit prostředky pro svoji činnost. Právní řád, ale i ostatní normativní systémy a především politická kultura, by se přitom měly starat o to, aby tyto prostředky nebyly…

Nová média v politické komunikaci: Politici, občané a online sociální sítě (978-80-210-8745-3)
244,00

Nová média v politické komunikaci: Politici, občané a online sociální sítě (978-80-210-8745-3)

Kniha – autor Alena Macková, 242 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha nejenže nabízí přehled dosavadního fungování nových médií v politické komunikaci ve světě, ale přináší také pohled na to, jak byla nová média pro politické účely užívána českými politiky a českou populací mezi roky 2013 a 2015. Monografie vychází z disciplíny…

Marienthal: Sociografie komunity nezaměstnaných (978-80-210-6226-9)
220,00

Marienthal: Sociografie komunity nezaměstnaných (978-80-210-6226-9)

Kniha – autor Marie Jahoda; Paul F. Lazarsfeld; Hans Zeisel, 182 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově…

Postlisabonské procesy v Evropské unii (978-80-210-7777-5)
295,00

Postlisabonské procesy v Evropské unii (978-80-210-7777-5)

Kniha – autor Markéta Pitrová, 380 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Cílem publikace je zjistit, zda novinky ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejích cílů a řeší výzvy nastolené po roce 2009. Pozornost se proto soustředila nikoliv na smlouvu samotnou, ale…

Personalizace politiky v České republice (978-80-210-8931-0)
261,00

Personalizace politiky v České republice (978-80-210-8931-0)

Kniha - autor Marcela Voženílková, 260 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Většina politických stran sází na své lídry. Proč? Protože politika se personalizuje. Od 60. let 20. století dochází v důsledku individualizace společnosti, erozi tradičních konfliktních linií a rozvoje moderních médií k oslabování politických stran a posilování…

Krajské volby 2016 (978-80-210-8927-3)
254,00

Krajské volby 2016 (978-80-210-8927-3)

Kniha - autor Otto Eibl; Michal Pink, 280 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Krajské volby v České republice vykazují několik stálých charakteristik: Malý zájem voličů, dominují jim celostátní strany a na krajské úrovni dochází k výrazné kumulaci mandátů. Všechny tyto znaky si udržely i volby v roce 2016. Minimálně v jednom aspektu…

Regulace médií (978-80-210-9080-4)
208,00

Regulace médií (978-80-210-9080-4)

Kniha - autor Vojtěch Šimíček, 148 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Tento sborník obsahuje devět textů věnovaných problematice regulace médií. Autoři jednotlivých příspěvků, kterými jsou odborníci na ústavní právo (akademici, soudci, advokáti) a také aktivní novináři, se ve svých textech zabývají širokým spektrem problémů. Kladou si…

Čínský deník (978-80-210-8142-0)
413,00

Čínský deník (978-80-210-8142-0)

Kniha – autor Lumír Jisl; Luboš Bělka; Pavel Šindelář, 316 stran, česky Český archeolog a historik umění Lumír Jisl uskutečnil na přelomu let 1957 a 1958 pracovní cestu do Mongolska a Číny. Během svého půlročního cestování si vedl podrobný soukromý deník, ve kterém velmi otevřeně a kriticky zachytil atmosféru čínské každodennosti. Především ale…

Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi (978-80-210-8549-7)
295,00

Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi (978-80-210-8549-7)

Kniha – autor Ivan Mrázek, 172 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Ivan Mrázek, renomovaný gemolog a držitel několika ocenění za autorství odborné literatury, již dlouhá léta systematicky studuje umělecké/uměleckořemeslné předměty, k jejichž výrobě byly použity drahé kameny. Jeho nová kniha se zabývá novověkou drahokamovou výzdobou…

Studie a stati 1 (978-80-210-8879-5)
250,00

Studie a stati 1 (978-80-210-8879-5)

Kniha - autor Jaroslav Střítecký, 234 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Jaroslav Střítecký je český muzikolog, estetik, sociolog a historik. Jeho texty i pedagogická činnost zasahují řadu tematických oblastí: středoevropskou modernu, ruský formalismus, strukturalismus, francouzský poststrukturalismus, frankfurtskou školu aj. Jádro…

Moderní analýza biologických dat 2: Lineární modely s korelacemi v prostředí R (978-80-210-5812-5)
212,00

Moderní analýza biologických dat 2: Lineární modely s korelacemi v prostředí R (978-80-210-5812-5)

Kniha – autor Stano Pekár; Marek Brabec, 256 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace navazuje na první díl Moderní analýzy biologických dat a představuje vybrané modely a metody statistické analýzy korelovaných dat. Tedy lineární metody, které jsou vhodným nástrojem analýzy dat s časovými, prostorovými a fylogenetickými závislostmi…

Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti (978-80-210-8454-4)
384,00

Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti (978-80-210-8454-4)

Kniha – autor Hana Librová, 328 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá V době, kdy si politici a ekonomové pochvalují rostoucí chuť občanů utrácet, žijí vedle nás lidé, kteří neradi nakupují. Dávají přednost ekologicky příznivému životu v takzvané dobrovolné skromnosti. Jejich dlouhodobému výzkumu, a výzkumu terénních ochránců přírody, je…

Kniha Brno v proměnách staletí: Kapitoly z dějin města pod Špilberkem (978-80-210-6154-5)
622,00

Kniha Brno v proměnách staletí: Kapitoly z dějin města pod Špilberkem (978-80-210-6154-5)

Kniha – autor Jiří Mihola; Aleš Filip, 220 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Publikace (kolektivní monografie) přibližuje v chronologickém a tematickém uspořádání některé významné kapitoly brněnských politických, kulturních, náboženských a hospodářských dějin. Zvláštní pozornost je věnována problematice, která v předchozích, podobně…

Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9)
186,00

Starší dějiny Vietnamu a Čampy (978-80-210-8491-9)

Kniha – autor Ondřej Srba; Michal Schwarz, 206 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské…

Břeclav Pohansko VII: Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí (978-80-210-8455-1)
429,00

Břeclav Pohansko VII: Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí (978-80-210-8455-1)

Kniha – autor Jiří Macháček; Petr Dresler; Renáta Přichystalová; Vladimír Sládek, 506 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha o druhém kostelním pohřebišti na severovýchodním předhradí hradiska Břeclav - Pohansko je završením pětiletého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje…

Bohdan Lacina (978-80-210-5482-0)
1 324,00

Bohdan Lacina (978-80-210-5482-0)

Kniha – autor Jiří Hlušička, 284 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Monografie o jedné z nejvýraznějších osobností české výtvarné kultury 20. století. B. Lacina, český malíř, grafik, ilustrátor, byl profesorem dějin umění a výtvarné výchovy na Masarykově univerzitě. Jeho dílo je široké záběrem z hlediska výtvarných disciplín, bohaté rozsahem…

Johann Georg Gettner: und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau (978-80-210-7526-9)
194,00

Johann Georg Gettner: und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau (978-80-210-7526-9)

Kniha – autor Margita Havlíčková; Christian Neuhuber, 260 stran, německy, brožovaná bez přebalu lesklá Kolektivní monografie představuje výsledky několikaletého společného výzkumu mezinárodního týmu autorů v oblasti barokního divadla na území jižní Moravy a jižních Čech. Součástí je i komentovaná edice dvou nově objevených dramatických textů…

Divadlo, můj osud: Setkávání s Bořivojem Srbou (978-80-210-9260-0)
91,00

Divadlo, můj osud: Setkávání s Bořivojem Srbou (978-80-210-9260-0)

Kniha - autor Margita Havlíčková, 70 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Kniha s názvem Divadlo, můj osud. Setkávání s Bořivojem Srbou sestává z deseti rozhovorů s předním českým teatrologem, historikem, dramaturgem a pedagogem Bořivojem Srbou (1931?2014). Tyto rozhovory odvysílal v roce 2000 Český rozhlas Brno pod názvem Divadlo, můj…

Pohybové aktivity pohledem sociologie (978-80-210-7918-2)
160,00

Pohybové aktivity pohledem sociologie (978-80-210-7918-2)

Kniha – autor Aleš Sekot, 152 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pohybové aktivity patří k základním fyziologickým potřebám člověka, třebaže nedostatek pohybu zpravidla nepociťujeme tak intenzivně jako nedostatek potravy či tekutin. Kniha předního českého experta v oboru sociologie sportu obsažně a komplexně zachycuje nejpalčivější…