Safari Ltd. Mořská želva

Safari Ltd. Mořská želva
349,00

Safari Ltd. Mořská želva

Figurka mořské želvy, která je velmi realisticky vyobrazena, včetně vzoru a drsnosti krunýře. Stejně jako ostatní figurky od firmy Safari Ltd. je i tato profesionálně tvarovaná a ručně malovaná. Vše detailně propracováno. Mořské želvy se od suchozemských a sladkovodních želv odlišují především přítomností solných žláz ukrytých v lebce, končetinami přeměněnými v ploutve a redukovanějším, tedy na pohyb v moři lépe adaptovaným krunýřem. Mořské želvy (Chelonioidae) plní v oceánech unikátní a klíčové ekologické role. Dokumentovat to lze například jejich zásadní roli ve fungování korálových ekosystémů. Karety pravé, jejichž hlavní složku potravy tvoří mořské houby (Cnidaria), například regulují nárosty hub na korálových útesech. Tím přímo ovlivňují složení, strukturu a druhovou rozmanitost těchto ekosystémů. A jako figurku jednu mořskou želvu můžete mít i doma.