Pracovní právo v kostce (978-80-87974-13-1)
181,00

Pracovní právo v kostce (978-80-87974-13-1)

Kniha - autor Ladislav Jouza, 40 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Zákoník práce je základním pracovněprávním předpisem. Jeho poslání v posledním období významně ovlivnilo několik základních právních předpisů. Patří mezi ně občanský zákoník (č. 89/20122 Sb.) i zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) Těmito předpisy byly…

Pracovní právo v kostce - Ladislav Jouza
73,00

Pracovní právo v kostce - Ladislav Jouza

Zákoník práce je základním pracovněprávním předpisem. Jeho poslání v posledním období významně ovlivnilo několik základních právních předpisů. Patří mezi ně občanský zákoník (č. 89/20122 Sb.) i zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) Těmito předpisy byly vytýčeny obecné základní zásady, na nichž je vybudováno pracovní právo jako…

Pracovní právo (978-80-7400-667-8)
790,00

Pracovní právo (978-80-7400-667-8)

Kniha – 790 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel zákoníku práce…

Soudničky (978-80-87974-16-2)
123,00

Soudničky (978-80-87974-16-2)

Kniha – autor Ladislav Jouza, 78 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Soudnička je zpravidla popisována jakožto krátký literární útvar typu fejetonu či povídky humoristického či satirického zabarvení nebo povahy, vycházející povětšinou ze skutečné události nebo z praktického života, a nacházející svojí inspiraci v konkrétním jednání před…

Technologie v kostce (978-80-904093-6-1)
123,00

Technologie v kostce (978-80-904093-6-1)

Kniha - autor Libuše Vodochodská; Karel Štěpánek, 152 stran, česky Tato publikace není jen klasickou učebnicí technologie, ale je průřezem celého oboru a přináší veškeré základní poznatky o přípravě pokrmů.

Italská gramatika v kostce (978-80-7335-230-1)
196,00

Italská gramatika v kostce (978-80-7335-230-1)

Kniha – italsky, brožovaná bez přebalu lesklá Základní přehled italské mluvnice kladoucí důraz na jednoduchost použité terminologie, která je navíc v úvodu vysvětlena, jasný, srozumitelný výklad a přehlednost, jíž napomáhá využití tabulek a dvoubarevný tisk. Výklad provázejí četné názorné příklady čerpané ze současné živé italštiny a důsledně…

Pracovní právo pro praxi (978-80-7400-616-6)
690,00

Pracovní právo pro praxi (978-80-7400-616-6)

Kniha – autor Jiří Kocourek; Tomáš Dobřichovský, 332 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s…

Nové občanské právo v kostce: Stručný úvod (978-80-7400-516-9)
590,00

Nové občanské právo v kostce: Stručný úvod (978-80-7400-516-9)

Kniha – autor Martin Janků; Hana Kelblová; Marta Uhlířová, 312 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Občanské právo v kostce přináší základní výklad obsahových změn občanského práva po účinnosti nového zákoníku. Srozumitelným výkladem autoři upozorňují na všechny významné změny dotýkající se velké části soukromého práva a současně…

Kottnauer Antonín: Pracovní právo v praxi
417,00

Kottnauer Antonín: Pracovní právo v praxi

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo.