Lady Speed Stick Spray Black Orchid 48H antiperspirant 150 ml

Lady Speed Stick Spray Black Orchid 48H antiperspirant 150 ml
58,90

Lady Speed Stick Spray Black Orchid 48H antiperspirant 150 ml

Skladování a použití Způsob skladováníTypMax teplota °CTrvanlivé50 Podrobná data CLP Regulationplamen - NebezpečíBezpečnostní varováníDůležité: Upozornění: Extrémně hořlavý aerosol. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F'.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaEstonštinaLotyštinaLitevštinaPolštinaRumunštinaSlovenštinaOstatníRozklad popisuFunkční jméno - Antiperspirant Varianta - Black Orchid