Elektronické cenné papíry - Ondřej Vondráček

Elektronické cenné papíry - Ondřej Vondráček
315,00

Elektronické cenné papíry - Ondřej Vondráček

Autor se ve své knize zabývá právní stránkou elektronických cenných papírů u nás i v zahraničí, zejména pak v evropském kontextu, a zaměřuje se jak na výhody, tak i na rizika, která sebou tento druh cenných papírů přináší.